Internationellt/IFS

Internationellt/IFS2020-01-29T14:36:38+00:00
IFS Nyhetsbrev 2019 nr:1
För hjälp med internationella kontakter, nätverk och volontärtjänst kontakta:

Staffan Lindqvist
staffan.lindqvist@settlements.se
072-311 94 00

eller

Frida Dahlberg
frida.dahlberg@fritidsforbundet.se
073-723 07 27

Anmälan

Studieresa till New York i maj

Anmälan