Kurspriserna är lägre för medlemmar i Svenska Settlementförbundet (Fritidsförbundet och FYR).

Aktuellt: Ung Fri Tid

Konferensen för sektorn 30-31 mars 2020

För 4:e gången arrangeras konferensen.

Årets tema: Policy – Hälsa – Lärande

-> Mer om Ung Fri Tid

_____________________________________

Aktuellt: Chefskurs 3/3, 26/3, 26/4

Utveckla chefsrollen och öka måluppfyllelsen i öppen fritidsverksamhet

Kursens syfte är att utveckla chefsrollen och öka måluppfyllelsen i öppen fritidsverksamhet. Utifrån uppdraget och rollen som chef tar du, steg för steg, fram strategi och handlingsplan utifrån era styrdokument.

Kursen består av olika kunskapsteman och varvar inspel, föreläsning, praktiska övningar med gemensamma samtal. Genom handledande förhållningssätt, baserad på aktuell forskning, beprövad erfarenhet och praktiska exempel utforskar vi hur du som chef kan lösa ditt uppdrag.

Ur kursinnehållet:
Styrdokument och uppdraget, social hållbarhet och öppen fritids- verksamhet, områdesförståelse och lokal samverkan, chefsrollen och medarbetarnas uppdrag samt värdegrundsarbete, strategiskt arbete och att ta fram handlingsplaner


Allmän kursinformation: Samtliga kurser, om inget annat anges, äger rum på Grafikvägen 11, Stockholm.

Anmälan är bindande. Återtas kursanmälan senast en vecka före kursstart debiteras administrationsavgift med 20% av kursavgiften. Om anmälan återtas senare än en vecka debiteras hela kursavgiften. Kurspriserna varierar beroende på  interna och externa kursledare. Settlementförbundet är momsbefriat.

Aktuella och ”skräddarsydda” kurser kan beställas för utbildning lokalt!

Att träffas och gå utbildning på hemmaplan ger en gemensam kunskapsgrund för personalen och är kostnadseffektiv. Man slipper då res- och boendekostnader för deltagarna plus att beställaren kan bjuda in närliggande kommuner till kursen för att på det sättet sprida kostnaden.

Det är också möjligt att ”skräddarsy” kurspaket, dvs kombinera olika kurser för att sedan eventuellt låta ”paketet” utmynna i en handlingsplan.

Samtliga våra kurser går att beställa lokalt och vi är även öppna för att skapa nya kurser för att möta just era kunskapsbehov.

Kontakta oss för diskussion och kostnadsförslag.

Kontakt Staffan Lindqvist  Telefon: 072-311 94 00
E-post: staffan.lindqvist@settlements.se