i Svenska Settlementförbundet

  • Kommunala mötesplatser och områdesverksamheter
  • Idéburen mötesplats och områdesverksamhet

_________________________________________________________

Nytt för 2020

Kommun kan ansluta alla sina verksamheter till förmånligare medlemsavgift (associerade)

Fördelen är att samtliga medarbetare, områdesarbetare och chefer (i öppna fritidsverksamheten, i fritidsverksamheten i skolan, öppen kulturverksamhet m.fl.) kan delta utan kostnad i förbundets utvecklingsprojekt, nätverk, regionala och lokala träffar. Ungdomar kan delta i vår ungdomsinriktade verksamhet och har också möjlighet att söka egna bidrag från förbundet.

Som medlem får ni också tillgång till våra exklusiva sidor på vår webbsaijt, där ni kan ladda ner olika metod och processmaterial, kunskapssammanställningar och mycket mera.

Med medlemskapet kan ni delta i kurser, konferenser mm. till reducerad kostnad.

Det går (fortsatt) att ansluta per verksamhetsställe.

Verksamheten har samma medlemsförmåner som ovan samt att närmast ansvarig chef har möjlighet att delta i förbundets Chefsnätverk utan kostnad.

Idéburen mötesplats och områdesverksamhet

Har samma medlemsförmåner som ovan samt möjligheter att få verksamhetsstöd om över 60% av medlemmarna är unga mellan 6 – 25 år. För mer info och om medlemsavgift kontakta oss på 08-16 07 26 eller maila: kansli@settlements.se

Foto från fritidsgården Kulan. Lidingö, Stockholm.

____________________________________

Medlemsavgifter 2020

Medlemsavgift när alla verksamheter i kommunen ansluts. Grundavgiften är 2 975 kr

Har kommunen fler invånare än 10 000, tillkommer ytterligare 2 975 kr per 10 000 invånare. Dvs mer än 10 001 invånare och mindre än 20 000 invånare är medlemsavgiften 5 950 kr per år. Mellan 20 001 upp till 30 000 invånare är medlemsavgiften 8 925 kr. Klicka på tabellen nedanför.

 Det går att (fortsatt) ansluta per verksamhetsställe och även få reducerad avgift. Medlemsavgiften är som tidigare 4 995 kr.

Verksamheten har samma medlemsförmåner, där närmast ansvarig chef har möjlighet att delta i förbundets Chefsnätverk utan kostnad.

Reducerad medlemsavgift.

Verksamhet som har en årsomslutning på 1 200 tkr eller lägre per år är medlemsavgiften 2 975 kr per år.

Om verksamheten har en årsomslutning på 200 tkr eller lägre per år är medlemsavgiften 0 kr per år