Validera ledarskapet i öppen verksamhet

Fördelar med att validera

–       Kvalitetssäkrar verksamheten
–       Synliggör ledarskapets kompetens och grundkrav
–       Identifierar verksamhetens kunskapsbehov
–       Stärker det professionella förhållningssättet
–       Motiverar till fortsatt lärande och utveckling

Valideringens kunskapsområden
Demokrati och värdegrund
Individ- och grupputveckling
Ledarskap, organisering och medarbetarskap
Rollen och uppdraget som ledare i öppen fritidsverksamhet
Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen

Exempel på läranderesultat ur valideringsmodulerna

Kunskapen, färdigheten eller kompetensen är att kunna:

–       Reflektera över hur de rådande normerna i samhället ser ut
–       Reflektera kring kamratgruppers och nätverks betydelse
–       Förklara innebörden av ett coachande ledarskap
–       Förstå rollen som medarbetare och att vara social i en arbetsgrupp
–       Innebörden i de dokument och mål som styr den egna verksamheten

Genom hela valideringsprocessen har du tillgång och stöttning av handledare. Valideringen sker digitalt. Du loggar in och löser uppgifter och svarar på frågor.

Är du intresserad av att validera dig själv, din personal eller bara vill veta mer kontakta Staffan Lindqvist (staffan.lindqvist@settlements.se).

Bakgrund

Valideringen är framtagen tillsammans med Nordiskt Valideringsforum, Kommunal och Valla folkhögskola, med
stöd av Fritidsledarskolorna, Kunskapscentrum för Fritidsledarskap, DUNS-nätverket, FYR, Fritidsforum och Fritidsförbundet.

Kontakt

Kontakta Staffan Lindqvist för mer information.
Klicka på knappen nedan