Unga och ledare i SSFs medlemmars verksamhet kan söka bidrag/delta i:
  • Unga nätverkar
  • Ungt engagemang lyfter området
  • Unga Leder Unga, ULU

xxx För mer information och ansökan ring 08-16 07 26 eller mail kansli@settlements.se

—————

Unga nätverkar kring ett intresse, en satsning eller aktivitet där två eller flera verksamheter från olika platser i landet träffas.

Ungt engagemang lyfter området genom en insats, event eller aktivitet i sitt område för de som bor i området. Det kan vara ett lokalt intressenätverk, kulturaktiviteter, event eller något annat som lyfter området.

Unga Leder Unga, ULU en ledarkurs för ungdomar, tillsammans med fritidsledare/ledare.


Unga i öppen fritidsverksamhet som vill starta en förening. Kontakta någon av dessa ungdomsorganisationer. För mer info klicka på loggan (länk) för organisationen.